ENGINYERIA TÈCNICA

Grues Suárez i Soler disposa de servei d’Enginyeria Tècnica , apostant per un  departament d’enginyeria puntera en el sector de Grues Mòbils, perquè entenen que la optimització de recursos i la seguretat en les maniobres amb grues i transports especials, comença en el diseny i l’estudi dels treballs a fer.

Per a tal fi, s’ha creat un grup humà especialitzat en moviment de càrregues, des de toneladores de 300t a màquines d’alta precisió de 300kg de pes, capaç de plasmar primer, en plans CAD i estudis tècnics, la solució a les necessitats dels nostres clients per minimitzar les incidències durant la realització dels treballs pels nostres operaris.