ACCEPTACIÓ D’USUARI

Aquest document (a partir d’aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVADESA”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que GRUES SUAREZ I SOLER, S.A. pone a disposició del públic www.gruasserrat.com)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenen la propietat titular de GRUES SUAREZ I SOLER, SA, que correspon a l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

L’ús de l’espai web per a un tercero atribuït a la condició d’usuari i suposa l’acceptació completa d’aquest usuari de totes i cada una de les condicions que estableix aquesta política de privacitat.

 

ÚS CORRECTE DE L’ ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’ús obligatori no utilitzarà l’espai web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta política política de privacitat, que afecten els interessos o drets de tercer, o que qualsevol forma que es pugui donar, usarà el deteriorament del propi espai web o els seus serveis o impedeix un ús satisfactorio de l’espai web als altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, qualsevol altra forma, donar dades, els programes o els documents electrònics i altres que es troben en l’actual espai web.

L’usuari no compromet cap obstacle a l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum masiu dels recursos informàtics a través dels continguts GRUES SUAREZ I SOLER, SA prestarà el servei, de manera que no es realitzaran accions que es puguin produir, que s’impliquen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre procés lògic o seqüència de caràcters que cedeixin o puedan provocar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de GRUES SUAREZ I SOLER, SA o de terceros o, si escau, violen els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, imatges, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

GRUES SUAREZ I SOLER, SA conseqüentment, declina igualment tota la seva responsabilitat derivada dels danys i els perjudicis que pot presentar qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) una conseqüència de la producció de la qualificació de les circumstàncies o els fenòmens mencionats al párrafo anterior . Igualment GRUES SUAREZ I SOLER, S.A. no es garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es faci responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la imposibilitat d’accés.

GRUES SUAREZ I SOLER, S.A. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs d’aquest espai web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclou els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els nombres comercials i altres signes distintius del seu fill propietat de GRUES SUAREZ I SOLER, SA o de tercers que ha autoritzat per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de GRUAS SERRAT, S.A. per a l’ús del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què es pot incórrer i els perjudicis que puguin causar o causar per a l’ús de l’actual espai web per la seva part GRUES SUAREZ I SOLER, SA, aquesta exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui establir per les accions de l’usuari. .

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol reclamació o acció legal, iniciada judicialment o extrajudicial per a terceres persones contra GRUES SUAREZ I SOLER, S. A. basada en l’ús de l’espai web per l’usuari. És el cas, l’usuari assumirà tots els gastos, les despeses i les indemnitzacions que es reclamen a GRUES SUAREZ I SOLER, S. A. amb motiu de reclamacions o accions legals que s’imparteixen.

Responsabilitat de GRUES SUAREZ I SOLER, S. A. pel funcionament del web

GRUES SUAREZ I SOLER, S.A. exclueix qualsevol responsabilitat que es pugui confiar derivat per transferències, omissions, interrupcions, intromissions insonoritzables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, assegurances telefòniques o connexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a GRUES SUAREZ I SOLER, S.A.

Responsabilitat de GRUES SUAREZ I SOLER, S.A. pels enllaços des del web

GRUES SUAREZ I SOLER, S. A. declarà tota responsabilitat respecte a la informació (continguts) o rics (perjuicis tècnics, morals o econòmics) que tingués fora de l’espai web i al que es pugui accedir per enllaç des d’esta; ja que la funció d’enllaços que apareix és únicament d’informació sobre un tema concret.

 

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT LSSICE

En compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal LOPD, GRUES SUAREZ I SOLER, SA informació sobre els usuaris que tinguin dades de caràcter personal que puguin proporcionar als empleats els formularis o requeriments de contracte, que es recullen en fitxers de la propietat de GRUES SUAREZ I SOLER, SA i seran tractats amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que GRUES SUAREZ I SOLER, SA ofereix. No hi ha previsió de la cesió ni comunicació de les dades citades a tercers. El fet d’executar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix la informació i les dades personals que indiquen els seus aspectes, exactes i oberts.

L’usuari registrarà la conservació en tot moment la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, el 1 de juliol, els serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, poden revocar-se en qualsevol moment del consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, es pot dirigirse a GRUES SUAREZ ISOLER, S. A. mitjançant correu electrònic grues@grues-suarezisoler.com o correu postal a Direcció: Avinguda Païssos Catalans, 32, 08700 Igualada (Barcelona)

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol polèmica sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta política de privacitat que s’interpreta a partir de la legislació espanyola. Així mateix, GRUES SUAREZ I SOLER, S.A., a través de la seva representació legal i l’ usuari,  renuncien a qualsevol altra jurisdicció i es seotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol altra controvèrsia que pogués succeir.  El cas que el seu usuari tinguiel seu domicili fora d’Espanya GRUES SUAREZ I SOLER, S.A. i l’usuari es stometen als jutjats  i tribunals de la ciutat de Igualada